...

Institut for Avanceret Hypnose
Jacob Strachotta

Institut for Avanceret Hypnose
Jacob Strachotta

Hypnose behandling

jacob strachotta hypnotisør

Book tid til hypnose behandling

Du kan booke hypnose behandling I København eller på FYN.

Du kan altid afmelde og flytte din tid til hypnose behandling.

Du får en bekræftelse straks efter du har booket tid til hypnose behandling. 

Hvis du ikke får en bekræftelse, så kig i spam mappen.

Se ledige tider til hypnose behandling

Hypnosen er et effektivt redskab til at skabe positive forandringer i en persons tanker, følelser og adfærd. Ved den rigtige trancedybde skabes der varige forandringer, således at gamle negative følelser såsom svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet vil blive opløst én gang for alle – og personen vil opleve det som en blokering, der er forsvundet. Når hypnose bliver brugt – og med den rette trancedybde – virker terapien med en faktor, der er mindst 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten.

En behandling med hypnose varer cirka 1 time.

 • Behandlingen koster 1800,- for første gang, og 1400,- for evt. opfølgende behandling.
 • Behandlingen er delt op i et kort interview, hvor du kan fremlægge dit problem, sådan som du opfatter det.
 • Derefter bliver du hypnotiseret med udgangspunkt i det, du har fortalt.
 • I hypnosen vil dit underbevidste sind have mulighed for at komme med yderligere informationer, som ikke kom frem under interviewet.
 • Disse informationer bruges – sammen med det du fortalte i interviewet – til at finde ud af årsagssammenhængen i det, du gerne vil have løst (hypnoanalyse).
 • Derefter, mens du stadig er i hypnose sker der en terapeutisk bearbejdning af dine tanker, følelser og handlemønstre. (Hypnoterapi)
 • Efter hypnosebehandlingen er der en kort samtale som reintegrerer de nye erkendelser i det bevidste sind.

Hypnosebehandling og tidsforbrug

En hypnosebehandling varer fra ca. en time. Du vil på forhånd få forklaret hvad der skal ske og hvordan du skal gøre. Hypnose kræver intet forud kendskab og alle (med ovenstående undtagelser og forbehold) kan hypnotiseres.

Om Jacob Strachotta

Jacob Strachotta er Instruktør ved Institut for Avanceret Hypnose der idag er Nordens største uddannelses sted for professionelle hypnotisører og hypnoterapeuter der gennem tiden har uddannet mere end 750 mennesker indenfor hypnose.

Jacob Strachotta er oprindelig uddannet Kaptajn fra flyvevåbnet med speciale indenfor teknisk ledelse - kvalitetsstyring - pædagogik og organisation.  Derudover har Jacob Strachotta  tidligere fungeret som udviklingschef i en softwarevirksomhed.
Jacob Strachotta har gennem de sidste 25 år arbejdet med hypnose behandling, undervisning og HelloMind app'en.

Interview med Jacob

Bestil en tid

Før du bestiller en tid til hypnose behandling, så vær sikker på at det er dit eget ønske at blive hypnotiseret.

Hvis det ikke er muligt at finde en tid, kan du sætte din email ind på min elektroniske venteliste. Så kontakter jeg dig, når der er ledige tider til hypnose behandling.

Hvis du vil rette din tid eller afbestille, så kig i den mail du fik da du bookede tiden.

Der er et link der vil tage dig til en side, hvor du kan rette og slette dine tider.

Var der ingen ledige tider kan du skrive dig på min venteliste.

Forskel på hypnose behandling?

Hypnoterapeuter er ikke bare hypnoterapeuter, men også mennesker. På samme måde, som når du går til fx læge, skal du udsøge dig en hypnoterapeut, som du føler tillid til.

 • Du skal føle dig tryg i omgivelserne hvor du skal hypnotiseres.
 • Du skal føle dig tryg ved personen og have tillid til at personen kan hjælpe dig. Ellers vil det ikke virke pga. din opmærksomhed vil være på situationen og ikke det der skal arbejdes med.
 • Det er dig der styrer forløbet. Føler du at hypnotisøren ikke tilgodeser dine ønsker bør du overveje at afbryde hypnose behandlingen.

Hvem kan hypnotiseres?

Kendte grænseområder for hypnose behandling:

Alle mennesker kan hypnotiseres. Der er dog få undtagelser, hvor hypnose og hypnoterapi tilsyneladende har ingen, ringe eller udokumenteret indflydelse ved hypnose behandling.

 • Personer med Psykoser 
 • En person som har modtaget elektrochockbehandlinger og stadig modtager psykofarmaka (henvises til psykiatere, psykologer, psykoterapeuter med specialviden og erfaring indenfor dette område).
 • Svært udviklingshæmmede
 • Diagnosticeret Skizofreni (undtaget DID (Dissociative Identity Disorder) og MPD (Multiple Personality Disorder), som ikke er det samme som skizofreni).
 • Kræft

 

 • Psykoser, som er fremkaldt af ydre psykologiske og sociale forhold – bearbejdning af traumatiserende begivenheder – kan der arbejdes med, såfremt dette sker efter henvisning fra læge. Eks. Fødselspsykose/depression o.lign.
 • Stress hos epileptikere (hvor epilepsien er psykologisk udløst) kan i nogle tilfælde mindskes.
 • Bivirkninger ved kemoterapi kan i nogle tilfælde lindres vha. hypnose behandling og selvhypnose.

 

Ovenstående er en rettesnor for hypnose behandling. Du kan altid i tvivlstilfælde tage en snak med din læge. Du kan også søge på nettet for at finde en hypnoterapeut som har speciale indenfor området.

vh

Jacob Strachotta, Hypnotisør København