...

Depositum refunderes ikke, men bliver du forhindret overfører vi det gerne til en senere uddannelse. 

Ved afmelding senere end 20 hverdage før uddannelsesstart afkræves 50% af kursusafgiften.

Ved afmelding senere end 10 hverdage før uddannelsesstart opkræves hele kursusafgiften.

Har du indbetalt det fulde beløb for en uddannelse, men bliver forhindret, så kan du sagtens blive flyttet til en senere uddannelse.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.