...

Fjern kræsenhed med hypnose

DATO

Modvilje mod ost

»Du vil være som en nyfødt, når du ser osten første gang uden at være bange«, sagde hypnotisør Jacob Strachotta til mig for fire år siden og sendte mig ud i osteverdenen med et »Prøv det af«.
Politikens madjournalist
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

Flere
nyheder

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.